daniel1_a.jpg

20/12/2016

המשאלה של דניאל

לכבוד עמותת "קשת המשאלות" ו "פרויקט רופאי חלום", שלום וברכה,

רצינו להודות לכם אודות מאמצכם להגשמת חלומו של דניאל- פגישה באימון הכדורסל של "מכבי".
 דניאל נהנה מאוד והתרגש! שימחתם את דניאל וגרמתם לו לחוות במוחש את חלומו! במיוחד בתקופה שכל כך היה זקוק לכך!!

שוב תודה רבה,

 מרים