עמותת קשת המשאלות
facebook.1.png

ניוזלטר

הרשמו לדיוור שלנו וקבלו עדכונים חודשיים על המשאלות שהגשמנו ופעילויות מתוכננות

יום עיון 2017 - "האם יכול להיות סוף טוב?"

יום עיון 2017 - "האם יכול להיות סוף טוב?"

סדנא בפארק - "האם יכול להיות סוף טוב?"

סדנא בפארק - "האם יכול להיות סוף טוב?"

יום עיון 2016 - "האם יכול להיות סוף טוב?"

יום עיון 2016 - "האם יכול להיות סוף טוב?" יום עיון 2016 - "האם יכול להיות סוף טוב?"

אודות אחריות אנשי המקצוע על תהליכי סיום החיים

ביוזמת ותכנון עמותת ניני צ'ופ ועמותת קשת המשאלות, בשת"פ החוג לגרונטולוגיה אוניברסיטת חיפה.

.בתאריך 24.2.16, באודיטוריום הכט אשר על הכרמל, באוניברסיטת חיפה, התכנסו 430 ממיטב אנשי המקצוע בארץ בתחום הטיפול באנשים מבוגרים: רופאים, אחיות, עובדים סוציאליים, מלוות רוחניות, פסיכולוגים ואחיות וקהל רחב

הנושא בו עסק יום העיון הוא נושא משמעותי וחשוב מאין כמוהו אך בני אדם מעדיפים לדחוק אותו לקרן זווית ולראות בו טאבו-תהליכי סיום החיים והמוות. 

מטרת יום העיון הייתה להעלות למודעות ולטפל בסוגיות אתיות ומקצועיות גם יחד: מהי יכולת הבחירה של האדם על תהליכי סיום החיים של עצמו? האם אנשי המקצוע מודעים לאפשרות לתכנן את סיום החיים? האם הם מביאים את המידע ללקוחות שלהם?

במסגרת ההרצאות והסדנאות שעברו המשתתפים, ניסינו, גם על ידי שימוש במיומנויות יצירתיות, כולל ליצנות רפואית, מוזיקה, שיח ישיר על המוות על קפה ועוגה, תכנון משפטי בזקנה ובאמצעות מיטב הפרופסורים שהרצו, לתת נקודות זווית שונות ומגוונות ולהעשיר את קהל השומעים .

פרופ' ישראל דורון, ראש החוג לגרונטולוגיה (מדעי הזקנה) ציין בברכתו את הנוכחים כי מעולם לא חשב שניתן למלא כך את אודיטוריום הכט, כאשר נושא יום העיון הוא נושא ממנו אנו משתדלים להימנע בכל כוחנו: דיבור ישיר וכן על סוף החיים.

האולם היה מלא עד אפס מקום ואנשים התחננו לקנות כרטיס בעמידה, דבר המצביע על הצורך האדיר בידע ומיומנויות בתחום. 

עמותת ניני צ'ופ עוסקת בין השאר, גם בייעוץ באשר לתכנון משפטי בזקנה-מהם הכלים לשמירה על אוטונומיה ועל החלטות רפואיות על הגוף, בייעוצה הצמוד של עו"ד מומחית לזקנה ומשפט.

נשמח להמשיך ולסייע במילוי הטפסים הרלוונטיים לכל אחד ואחת מכם, באופן מקצועי ודיסקרטי וללא עלות.

עמותת ניני צ'ופ: 03-6242920

Youtube clip - "האם יכול להיות סוף טוב?"

YouTube video content is not available because of your privacy settings.

Youtube clip - "האם יכול להיות סוף טוב?"
פורסם בתאריך 20 במרץ 2016

ייפוי כוח רפואי והנחיות רפואיות מקדימות, לשם קבלת החלטות רפואיות בעתיד
לכל אדם בישראל יש את הזכות להחליט ולתת נחיות היום למי ואיך יטפל בהם בעתיד. כך אדם יכול לבחור אדם מקרב בני משפחתו או חבריו לקבל החלטות רפואיות עבורו בעתיד.
בכדי לתת טיפול רפואי לאדם, נדרש על פי חוק זכויות החולה, התשנ"ו- 1996, לקבל ממנו הסכמה מדעת לטיפול. החוק מאפשר לחולה לייפות מראש את כוחו של אדם אחר שיהיה מוסמך לקבל עבורו החלטות רפואיות, כאשר יגיע יום בו האדם לא יהיה צלול בדעתו ולא יוכל לתת הסכמה מדעת לטיפול. ייפוי הכוח מפרט את הנסיבות והתנאים שבהם יהיה בא הכוח מוסמך להסכים או להימנע לטיפול רפואי (כולל הארכת חיים) "ייפוי כוח משולב" המשלב בין ייפוי כוח לפי חוק זכויות החולה לחוק החולה הנוטה למות. מהיום ניתן למלא טופס אחד הממנה את מיופה הכוח לקבל החלטות רפואיות גם במצבי חולי כרוניים רגילים וגם במצבי סוף החיים. נדרשת חתימה של שני עדים בלבד ללא איש מקצוע. ניתן גם להכין הנחיות רפואיות מקדימות ספציפיות לקבת החלטות בסוף החיים. 

ייפוי כוח משולב, משרד הבריאות
http://www.health.gov.il/hozer/mr08_2...

הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי עתידי בחולה הנוטה למות
http://www.health.gov.il/DocLib/doa_1...

ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות
http://www.health.gov.il/DocLib/doa_b...

יש לכם משאלה?
http://www.keshet-hamishalot.org.il/

International report - palliative care 2015

 International report - palliative care 2015

International report - palliative care 2015, Mongolia as example

International report - palliative care 2015, Mongolia as example