עמותת קשת המשאלות
facebook.1.png

ניוזלטר

הרשמו לדיוור שלנו וקבלו עדכונים חודשיים על המשאלות שהגשמנו ופעילויות מתוכננות

Contact

Heeft u een wens vul dan het intakeformulier in.

Wilt u meer informatie of wilt u ons helpen? Schrijf ons!

Stichting Ambulance Wens
T.a.v. Kees Veldboer
Abel Tasmanstraat 79
3165 AM Rotterdam

Bellen kan ook, tijdens kantooruren van 9.00 tot 17.00 uur.

Ons telefoonnummer: 010-226 55 16
Of mobiel: 06-12559999

Of stuur een mail naar info@ambulancewens.nl

Rekeningnummer 1129.24.611 t.n.v. Stichting Ambulance Wens
Onze stichting is volgens de belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI)

KVK Rotterdam inschrijvingsnummer: 24410894